Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (25.05.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)
–– Bankaların Kullanacakları Uzaktan Kimlik Tespit Teknikleri ve Sözleşme Faizinin Elektronik Ortamda Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– 2023 Yılında Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– Mükemmellik Kapsamında Güç Tüketim Ücretlerinin Sona Erdirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
–– Şokla Zarar Görmüş İllerde Deniz ve İçsularda Balıkçıların Balıkçılığının Desteklenmesine İlişkin Açıklama (No: 2023/30)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 tarihli ve 2020/20854 başvuru numaralı kararı
KONSEY KARARI
–– Danıştay Hukukun Birleştirilmesine İlişkin Karar (E: 2021/4, K: 2023/1)
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu